Windows XP atkūrimas 10 8 7


Kompiuterio paleidimas saugiu režimu Safe Mode

Paleidžiame kompiuterį režime Safe Mode (jei nepasileidžia paprastai).
Paleidžiant kompiuterį spaudžiame F8 arba Esc - parenkame kietą diską - Enter - F8 (Asus) (gali skirtis - žiūrėti PC instrukciją) ir laukiame, kol atsiranda režimų sąrašas. Rodyklėlėmis pasirenkame Safe Mode ir Enter. Atidarytame lange spaudžiame arministratoriaus ikonėlę, įvedame slaptažodį (jei reikia) - matome langą:
Windows is running in safe mode ir ОК

PC vistiek nepasileidžia ir nėra disko - ką daryti

Windows XP sistemos atkūrimas su funkcija System Restore

Gražiname Windows XP į būseną pagal datą, kai viskas buvo gerai.
Spaudžiame Start - All Programs - Accessories - System Tools - System Restore - next , nustatome datą ir du kartus next. Kompiuteris persikrauna ir matome langą: Restoration Complete ir next. Viskas. Sistema atstatyta - reikia atlikti kompiuterio valymą. Jei atstatymas nepavyko, perinstaliuojame Windows XP.

Kaip sukurti sistemos atkūrimo diską

Disc recovery sukūrimas - Start - All Programs - Accessories - System Tools - Backup - Next, lange Backup or Restore Wizards rekia pažymėti Back up files and settings ir next, kitame lange uždedame žymę ties All information on this computer ir next, sekančiame lange reikia nurodyti, kur išsaugosime Backup failą, vėl next ir finish. Šis diskas padės atlikti sistemos atkūrimą.

Kaip atkurti sistemą su Disc Recovery

Kaip atkurti sistemą su Disc recovery ? Veiksmų seka labai panaši į disko sukūrimą - Start - All Programs - Accessories - System Tools - Backup - Next, lange Backup or Restore Wizards rekia pažymėti Restore files and settings ir toliau pagal nurodymus.

Kaip įjungti sistemos atkūrimo funkciją System Restore

Jei mes norime, kad po sistemos atkūrimo mūsų asmeniniai failai nepasikeistu kartu su sisteminiais failais, reikia, kad diskas būtų padalintas į du skirsnius. Toliau mes parodysime, kaip skirsniui C įjungti sistemos atkūrimo funkciją, o D skirsniui (kur yra mūsų asmeniniai failai) išjungti. Pėlės dešiniu klavišu spaudžiame My Computer ikoną darbalaukyje arba taip per Start Menu, toliau pėlės kairiu klavišu Properties, atsidaro langas System Properties, spaudžiame System Restore,

Windows XP sistemos atkūrimas
matome langą System Restore, kur nuįmame varnelę ties eilutės
Turn off System Restore on all drivers ir OK. Vėl atidarome
tą patį langą System Restore - ties abiejų diskų turi būti
monitoring. Pažymime diską D ir spaudžiame Setting, Windows XP sistemos atkūrimas
dedame varnelę ties eilutės
Turn off System Restore on all drivers ir OK
Windows XP sistemos atkūrimas
Taip turi atrodyti langas System Restore po nustatymo ir OK.

Jeigu pas jūs ties eilutės Turn off System Restore on all drivers varnelė nebuvo nuimta (funkcija System Restore išjungta), tada atstatyti Windows XP nėra galimybės, bet dar galima atlikti kompiuterio valymą.